Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsnet mellem region, kommuner og almen praksis.

Aftalen skal dække et bredt og komplekst felt. Fra det helt overordnede og fremadrettede: hvad vil partnerne forpligte sig til at arbejde hen imod over en 4-årig periode?

Til det helt konkrete her og nu:
hvem gør hvad hvornår i situationen, hvor en patient skal udskrives fra sygehuset til sit eget hjem. 

Du kan se indholdet af sundhedsaftalen under Læs mere til højre på siden.