Sundhed for virksomheder

Sundhed for virksomheder

Sundhed for virksomheder

Hvorfor sundhedsfremme på arbejdspladsen?

Enhver virksomhed har en interesse i, at dens medarbejdere er sunde og raske, og at de trives. Det kan man blandt andet opnå ved at arbejde bredt med sundhedsfremme. En god sundhedsindsats styrker desuden virksomhedens image, både indadtil og udadtil.

Ifølge Sundhedsstyrelsens undersøgelser føler virksomhederne i høj grad et medansvar for de ansattes adfærd og vaner. En indsats for at fremme sundhed og trivsel på arbejdspladsen er udtryk for en ansvarlig virksomhedsstrategi, der ud over at forebygge sygdomme, herunder arbejdsrelaterede sygdomme, ulykker og stress, kan bidrage til at øge de ansattes trivsel og sundhedstilstand – og dermed produktivitet.

En gevinst for virksomheden og de ansatte

Alt i alt kan det betale sig at arbejde bevidst med sundhedsfremme på arbejdspladsen. Det foregår mest effektivt som en integreret indsats – det vil sige en indsats, der forsøger at skabe sammenhæng mellem de tre centrale områder:

  • Livsstil
  • Arbejdsmiljø
  • Virksomhedens sociale ansvar


Der er tale om et udviklingsområde, hvor vi ikke kender alle sammenhænge mellem indsatser og effekter, men forskningen tyder på, at systematiske indsatser er en gevinst for både virksomheden, de ansatte og samfundet som helhed

Inspiration og hjælp til at komme i gang

Når I skal organisere den sundhedsfremmende indsats, kan det være en fordel at benytte en organisering, der allerede findes på arbejdspladsen - fx samarbejdsudvalget eller sikkerhedsorganisationen. Det er dog en god idé, hvis repræsentanter fra både ledelse og medarbejdere også inddrages. En inddragelse vil gøre, at alle grupper føler sig hørt og dermed får ejerskab i forhold til indsatsen.

Læs mere i menuen til venstre om, hvordan I kan komme i gang med sundhedsfremme på jeres arbejdsplads, og få inspiration til en sundhedspolitik på jeres virksomhed.

Vi kan også hjælpe jer med at gennemføre et rygestopkursus, hvis I har en gruppe medarbejdere, som ønsker at stoppe med at ryge.