Styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud

Styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud 2018-2020

Styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud 2018-2020

Esbjerg Kommune gennemfører i samarbejde med Krifa, Boligforeningen Fremad, Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932, Bramming Boligforening, Ribe Boligforening, Dansk Metal Vest og Det faglige hus en indsats for at rekruttere borgere til kommunale sundhedstilbud. Der udarbejdes målrettet informationsmateriale til fagforeninger og boligforeninger.

Projektet har fået titlen: Dit Liv - din hverdag.

Støttet af satspuljemidler

Projektet har modtaget støtte fra de midler, som regeringen og partierne bag satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019 har afsat til at gennemføre indsatser, der styrker rekrutteringen til kommunale sundhedstilbud.

Puljens formål er at afprøve metoder til at styrke en målrettet rekruttering til kommunale sundhedstilbud af borgere i alderen 40-60 år med forøget risiko for at udvikle eller have muskel-skelet-lidelser, KOL, diabetes og hjertekarsygdomme, og at tilbyde målrettede forebyggelsestilbud til borgere, som har behov for det.

I løbet af projektet vil der blive afprøvet forskellige rekrutteringsstrategier

 • Åben strategi
  Udvikling af informationsmateriale om kommunale sundhedstilbud, som fagforeninger og boligforeninger kan formidle til deres medlemmer.

  Informationsmaterialet udformes i forhold til målgruppens sundhedskompetencer. Der udvikles både skriftligt informationsmateriale, annoncer og reklamer, en animeret film og informationsmateriale, som kan anvendes til proaktiv rekruttering.
   
 • Afgrænset strategi
  Afholdelse af temadage og informationsmøder hos fagforeningerne og boligforeningerne.
   
 • Målrettet strategi
  Direkte henvendelse via sms eller telefon til borgere, som har vist interesse for at deltage i projektet.
   

Ovenstående er mulige eksempler på, hvordan strategierne kan bruges. Strategierne vil blive tilpasset borgernes sundhedskompetenceniveau, samarbejdspartnernes ønsker og aktuelle sundhedsarenaer.

Strategierne er baseret både på en aktiv og passiv tilgang fra borgerens side og vil blive tilpasset efter behov. For eksempel vil projektet henvende sig til borgerne via en video, og borgeren vil derefter aktivt kontakte sundhedscentret.