Undervisningsmateriale om fællesskaber og fordomme

Undervisningsmateriale om fællesskaber og fordomme

Undervisningsmateriale om fællesskaber og fordomme

6. klasserne på Ådalskolen og Fourfeldtskolen i Esbjerg får et helt særligt undervisningsmateriale: Designerne fra Designskolen i Kolding har udviklet det specielt til dem, baseret på den viden, de samlede i workshops på de to skoler før sommerferien.

Formålet med materialet er at bringe eleverne fra de to skoler nærmere hinanden, så de kan etablere nye fællesskaber og venskaber allerede nu, før de fra næste skoleår skal gå i en fælles overbygning på den samme skole.

Fire temaer

Materialet bygger på fire temaer:

  • Fællesskaber
  • Venskaber
  • Identitet
  • Fordomme
     

Til hvert tema er der en vejledning til samtalerne om emnet, en præsentation og opgaveark.

- Vi anbefaler, at de to skoler gennemfører undervisningsforløbene sammen, altså at 6. klasserne fra de to skoler blandes, siger designer Joan Pedersen.

Materialet er blevet præsenteret for projektlederen, de to skoleledere og for styregruppen, der har taget godt imod det.

Fakta

Materialet er udviklet som en del af Projekt Cross Roads, som er et samarbejde mellem Esbjerg Kommune og Designskolen Kolding. Projektet har til formål at iværksætte en proces, som involverer de unge og hjælper dem til at ”opfinde” gode relationer på tværs af kulturskel.

Projektet har fået navnet ”Cross Roads” med reference til de store veje, der løber gennem områderne Ådalen og Fourfeldt, og som eleverne både fysisk og psykisk har haft svært ved at krydse.

Samlet set skal undervisningsmaterialet hjælpe eleverne i overgangen fra 6. klasse til en samlet overbygning i 7. til 9. klasse. Materialet skal både skabe bevidsthed om og forståelse for “de andre” og danne grobund for nye fællesskaber på tværs af kulturelle skel.