Crossroads

Skab fællesskab i Ådal, Sædding og Fourfeldt

Skab fællesskab i Ådal, Sædding og Fourfeldt

Projekt har udviklet ideer til at skabe fællesskaber og gode relationer

Det skal være naturligt for de unge at "krydse vejen" og møde hinanden om noget meningsfuldt i Sædding, Ådal- og Fourfeldt området. Derfor blev Designskolen Kolding inviteret til at hjælpe en proces på vej.

Hensigten med projektet var at skabe gode relationer og bidrage til trivslen blandt børn og unge i lokalområdet både i skoletiden og efter skoletid.

Resultatet af projektet er en idébank, som en gruppe frivillige nu arbejder videre med.

Find den endelige rapport i højre side.