Sædding og Ådalen på toppen

Sædding og Ådalen på Toppen

Sædding og Ådalen på Toppen

Projektet er nu afsluttet, og evalueringsrapporten kan du finde her:

Evalueringsrapport Sædding og Ådalen på toppen (pdf)

Fokus på sundhed og trivsel

I årene 2010-2014 satte vi ekstra fokus på sundhed og trivsel i området omkring Ådalskolen og Sædding i Esbjerg Kommune.

Sædding og Ådalen har mange styrker. Dem vil vi gerne udnytte til at forbedre sundheden, trygheden og velværet for alle, som bor der. Målet er, at alle får den bedste mulighed for at tage vare på egen sundhed.

Vi har gennemført en analyse, hvor vi spurgte beboere og andre i Sædding og Ådalsområdet, hvilket behov de har. Det har vi gjort for at blive klogere på, hvilke tiltag vi kan sætte i gang.

Sundhedsfremmende tilbud i nærmiljøet

Med baggrund i den analyse, vi har foretaget, og de tilbagemeldinger, vi har modtaget fra beboere, foreninger og institutioner, vil vi sætte fokus på:

  • alkohol
  • fysisk aktivitet
  • rygning
  • mental sundhed
  • beboernetværk
  • tandsundhed
  • overvægt


Esbjerg Kommune vil udvikle tilbud inden for alle syv områder som et supplement til de tilbud, der allerede findes. For at skabe nogle nærværende sundhedstilbud, udvikles tilbuddene ved at inddrage ikke blot beboerne i området, men også dagplejen, børnehaven, sundhedsplejen, skolen, klubben, fritidsklubben, ældrecentret, kirken og det lokale foreningsliv m.fl.. Tilbuddene vil henvende sig til både børn og unge, voksne og ældre borgere.

Rygestopkursus

Et af de tilbud, der allerede er sat i gang, er invitation til rygestopkurserne, Kom & Kvit. Gennem rundringninger opfodres beboere i nærmiljøet til at deltage i et Kom & Kvit kursus, hvis de ryger. Kom & Kvit bygger på en individuel tilgang til den enkelte beboers rygestop og er udviklet af Kræftens Bekæmpelse. Tilbuddet omfatter også gratis nikotintyggegummi og andre hjælpemidler til rygeafvænning i den første uge af rygestoppet.

Sundhedssamtaler

Beboere i Sædding og Ådalen har haft mulighed for at få en gratis sundhedssamtale med en sundhedscoach og klinisk diætist. Samtalerne har fundet sted i lokaler tilknyttet boligforeningerne. Ud over en snak om egen sundhed har der også været mulighed for at få målt blodtryk, fedtprocent og BMI.

Netværk for enlige forsørgere

At være alene-forsørger er ikke altid lige nemt og kan give mange udfordringer i forhold til at få hverdagen til at fungere. I analysen for Sædding og Ådalen fremgik det, at alene-forsørgere har et ønske om at opnå et større fællesskab med andre.

På initiativ fra en borger i lokalområdet forsøges det at opbygge et netværk for enlige forsørgere. I et samarbejde med Sædden Kirke er der skabt grundlag for at starte et netværk, der igennem forskellige aktiviteter som foredrag, sang, musik, samtale, hygge, bevægelse og leg kan være med til at bringe glæde og adspredelse ind i hverdagen. Afhængigt af arrangementet vil der blive tilbudt børnepasning.

Natur- og kulturvandringer

Borgerne i Sædding og Ådalen kan komme på natur– og kulturvandringer i lokalområdet. Vandreturene arrangeres i et samarbejde mellem Sædding Borgerforening, Sydvestjyske Museer, naturvejledere fra Myrthuegård og kommunens afdeling for Sundhedsfremme og Forebyggelse. Formålet med turene er at formidle områdets natur og kultur.

Tilbud til overvægtige børn

'Ha' det godt med dig selv' er et andet projekt i nærmiljøet, som er under udvikling. 'Ha' det godt med dig selv' er et tilbud til overvægtige børn i 5.-7. klasse, der kan deltage i gruppesamtaler og sjov motion.

Vægtstop for mænd

11 mænd med lidt for mange ekstra kilo på kroppen er startet på et vægtstopforløb. De mødes 10 gange, hvor de sammen med en af kommunens sundhedscoaches vil tale om emner som drikkevarer, søde sager og nydelse, mængder og overspisning, fysisk aktivitet, pift grøntsagerne op og lignende. Ud over gruppediskussioner indgår der hver gang en let træningsdel. Forløbet er et gratis tilbud for mænd i Sædding og Ådalen.