Patientuddannelse på tværs af diagnoser

Patientuddannelse på tværs af diagnoser

Patientuddannelse på tværs af diagnoser

Patientuddannelse på tværs af diagnoser er et projekt, der skal udvikle, afprøve og evaluere et koncept for kommunal patientuddannelse, som kan anvendes på tværs af diagnoserne KOL, type 2-diabetes og kronisk hjertesygdom.

Guide til startsamtale

I forbindelse med projektet afprøves en Guide til startsamtale med mennesker med kronisk sygdom. Guiden er udarbejdet af Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune, med henblik på at blive brugt i Esbjerg Kommunes visitation.

Udgangspunktet for startsamtalen er ICF - International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand. Esbjerg Kommune anvender ICF som fælles sprog i samarbejdet med borgeren på tværs af sektorer og fag.

ICF anvendes til:

 • en helhedsorienteret tilgang med borgeren i centrum
 • afdækning af relevant rehabiliteringsbehov ved visitation
 • dokumentation
   

Et eksempel: Hjerterehabilitering
 

Om projektet

Komiteen for Sundhedsoplysning og Region Syddanmark ejer i fællesskab projekt Patientuddannelse på tværs af diagnoser. Esbjerg Kommune er samarbejdspartner sammen med Varde, Odense og Langeland kommuner.

Det er projektets mål at:

 • udvikle et patientuddannelsesforløb med seks moduler med tilhørende undervisningsmanualer
 • uddanne de sundhedsprofessionelle, der skal varetage undervisningen
 • pilotteste patientuddannelsen i fire kommuner med deltagelse af 200 borgere
 • evaluere pilottesten med henblik på at give anbefalinger til en justering af konceptet, dets organisering og implementering, deltagernes udbytte og effekt samt pædagogik og metoder
 • skabe viden om patientuddannelsesforløb på tværs af diagnoserne KOL, type 2-diabetes og kronisk hjertesygdom, herunder:
  •  viden om patientuddannelsens effekter/udbytte
  • viden om undervisningsmetodernes betydning for deltagernes forandringsprocesser
  • viden om organiseringen af patientuddannelsen