Læring i virkeligheden

Læring i virkeligheden

Læring i virkeligheden

Logo LIV - Læring i virkelighedenHar du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage på arbejdspladsen og anvende det lærte? Har du også oplevet, at det har været svært at komme i gang med at tage det nye i brug?

Læring i virkeligheden (LIV) er et projekt, der udvikler læring, som bliver brugt i medarbejdernes virkelighed.

Fokus på praksisnær undervisning

Esbjerg Kommune og Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg har succes med kompetenceudvikling, hvor der er fokus på praksisnær undervisning og på aktiviteter før og efter, at undervisningen har fundet sted.

Vi har i efteråret 2014 gennemført et projekt, hvor 150 social- og sundhedsmedarbejdere har været på kursus i tidlig opsporing af sygdomstegn. Ønsket var at udvikle effektiv kompetenceudvikling, som bliver omsat til viden i handling på arbejdspladsen.

For at fremme overførsel af den opnåede viden tager kompetenceudviklingsforløbet udgangspunkt i en såkaldt transfermodel. Transfermodellen tager udgangspunkt i, at det, der sker før og efter undervisningen, er mindst lige så vigtigt, som det, der sker i undervisningen.

Konkrete redskaber som en læringstavle og udarbejdelse af læringsmål fremmer et målrettet arbejde med kompetenceudviklingen. En teambaseret undervisning  styrker praksisfællesskabet på kursisternes arbejdspladser og bidrager til, at den nye viden bliver forankret i praksis.

Deltagere fortæller

Hør, hvad medarbejdere fik ud af at deltage i projektet:

Sådan oplever en teamleder medarbejdernes udbytte af at deltage i projekt LIV: