Gør borgeren til mester

Gør borgeren til mester

Gør borgeren til mester

I Esbjerg Kommune vil vi gøre borgeren til mester. Det vil sige, at vi sætter fokus på dine ressourcer og dine mål, når du har brug for vores hjælp. Målet er, at du kan leve et aktivt liv med livskvalitet, hvor du er i stand til at klare dig selv længst muligt. - Vi kalder det 'længst muligt aktiv i eget liv'.

Større livskvalitet med hjælp til selvhjælp

Vi går fra at levere hjælp til at give hjælp til selvhjælp. Det giver frihed og livskvalitet at kunne ting selv og være uafhængig af hjælp i dagligdagen. Derfor sætter vi fokus på dine ressourcer og muligheden for at forbedre dem. Vi hjælper dig med at træne og blive bedre til det, du gerne vil være bedre til.

Vores tilbud har fokus på rehabilitering, genoptræning og vedligeholdelsestræning af din funktionsevne. Du er en aktiv og central medspiller.

En borger fortæller

Se og hør i denne film, hvad det har betydet for en borger at være i genoptræning, så hun igen kan være aktiv i eget liv.

Et ønske fra borgerne i Esbjerg Kommune

De fleste ønsker at være selvhjulpne. Det viser en undersøgelse, som Esbjerg Kommune har lavet. Vi har spurgt mere end 1.000 borgere på 55 - 65 år om, hvad der er et godt seniorliv for dem. Og svarene viser blandt andet, at 96 % ønsker at have mulighed for selv at tilrettelægge hverdagen, når de bliver ældre.

Undersøgelsen danner baggrund for den seniorpolitik, som Esbjerg Kommunes byråd har vedtaget. Politikken sætter den enkelte borger i centrum og motiverer borgeren til at tage ansvar for sit eget liv.

Et forandringsprojekt

At gøre borgeren til mester kræver nytænkning af ledere og medarbejdere i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. Derfor har vi startet forandringsprojektet Gør borgeren til mester. Du kan læse mere om projektet til højre på siden. Her kan du også se og høre medarbejdere fortælle om projektet.