Akutteamet

Akutteamet

Akutteamet

Vi bygger bro mellem sygehus og hjem

Esbjerg Kommune er i samarbejde med Fælles Akutmodtagelsen på Sydvestjysk Sygehus gået nye veje. Med det sygeplejefaglige akutteam, som blev etableret i september 2016, vil vi skabe Danmarks bedste overlevering for borgerne.

Et team af sygeplejersker leverer et tværsektorielt tilbud til borgere i eget hjem. Det skal sikre bedre patientforløb ved udskrivelse fra fælles akutmodtageafsnit og forebygge unødvendige indlæggelser og genindlæggelser.

Unik matrixledelse

Akutteamet er enestående i sin form, fordi det er under fælles ledelse mellem Fælles Akutmodtagelsen på Sydvestjysk Sygehus og Esbjerg Kommune. Akutsygeplejersker færdes både i sygehusets Fælles Akutmodtagelsen og i borgerens eget hjem. Sygeplejerskerne arbejder tæt sammen med kommunens akutterapeuter.

Sådan arbejder akutteamet

Akutteamet - Flow

Se oversigt i stort format (pdf)

Se video om akutteamet

Akutteamet Esbjerg from Esbjerg Kommune on Vimeo.

Målgruppe

Patienter over 18 år med akutte og komplekse behandlingsforløb, der kræver specialiseret akutsygepleje.

Der er særligt fokus på:

 • Den ældre medicinske patient i risiko for indlæggelse eller genindlæggelse
 • Delirøse patienter og patienter med demens i risiko for indlæggelse eller genindlæggelse
   

Mål

 • Bedre og sammenhængende patientforløb for borgere i målgruppen
 • Styrket indsats for demente og den ældre medicinske patient
 • Høj grad af patientinddragelse og tryghed ved forløbet
 • Kompetenceløft i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen
 • Hurtig udskrivelse, når der ikke længere er behov for sygehusindlæggelse ved akut udredning på Fælles Akutmodtagelsen
   

Evaluering

Akutteamet er et projekt, som vil blive evalueret af Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, KORA. Evalueringsrapporten forventes klar medio 2018.