Projekter

Projekter

Projekter

Her kan du læse mere om de sundhedsfremmende projekter, Esbjerg Kommune i øjeblikket arbejder med.

Fra pilotprojekt til permanent tilbud

På sundhedsområdet mangler der generel viden om, hvad der virker, og hvad der ikke virker. I Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg, iværksætter vi derfor pilotprojekter for at afprøve metoder og indsatser og udvikle tiltag.

Pilotprojekter afprøves i lille målestok for at undersøge, om projektet leverer de ønskede resultater og effekter. Hvis projektet er en succes, kan det udvides og tages i brug i større skala og blive et permanent tilbud. En af vores vigtige opgaver i projektarbejdet er derfor at indsamle viden fra de enkelte projekter.

Aktuelle projekter

Blandt de aktuelle projekter er: