Værdighedspolitik

Værdighedspolitik

Værdighedspolitik

Værdighedspolitikken beskriver, hvordan Esbjerg Kommunes ældrepleje i arbejdet med den enkelte ældre understøtter:

 • VærdighedspolitikLivskvalitet
 • Selvbestemmelse
 • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
 • Mad og ernæring
 • En værdig død
   

Med Værdighedspolitikken ønsker Esbjerg Kommune at understøtte borgernes egne ressourcer og muligheder for at have indflydelse på egen livssituation. Vi ønsker at give den enkelte ældre rum til at leve sit liv på egne betingelser. Ved sygdom og svækkelse skal den enkelte ældre have mulighed for at fortsætte et liv præget af livskvalitet og med mulighed for selv at vælge til og fra.

Høj faglig kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen er elementer, der bidrager til et værdigt ældreliv. Det samme er mad og ernæring, som betyder meget for mange mennesker. Når livet når sin afslutning, skal der være mulighed for trygge omgivelser og andre at støtte sig til.

Et værdigt ældreliv handler om at:

 • den enkelte ældre borger selv bedst ved, hvad et meningsfuldt og værdigt ældreliv er for ham eller hende
 • have gode, meningsfulde relationer med andre medborgere
 • være en aktiv medspiller og bidrage til fællesskaber med de ressourcer, man har
 • tage mest mulig ansvar for eget liv – at kunne bevare sin selvbestemmelse og selvhjulpenhed længst muligt. De fleste kan og vil gerne selv længst muligt
 • føle sig tryg ved at få taget vare på sin fysiske og psykiske sårbarhed, når man selv og ens pårørende ikke kan længere
   

Værdighedspolitikken er blevet til i samarbejde med Ældrerådet, Ældre Sagen og borgere i Sundhed & Omsorgs borgerpanel.