Sundhedspolitik

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik

Esbjerg Kommunes sundhedspolitik lægger rammerne for arbejdet med sundhed for borgerne. I sundhedspolitikken kan du læse mere om, hvilke områder der bliver prioriteret, og hvilke visioner vi arbejder med i Esbjerg Kommune. Du kan også læse, hvilke mål vi ønsker at opnå.

Et fælles ansvar

Energi til det gode og sunde liv er et fælles ansvar. Som borgere har vi alle et ansvar for at tage hånd om vores egen sundhed. Men vi har også et fælles ansvar som borgere, organisationer og virksomheder for at hjælpe og støtte hinanden i at leve et sundt liv. Opgaven skal løftes i flok.

Derfor har vi involveret lokale eksperter, erhvervsliv, sygehus, praktiserende læger, foreninger og uddannelsesinstitutioner i udformningen af sundhedspolitikken. Vi vil fortsat involvere borgere og andre interessenter, når sundhedspolitikken skal omsættes til handling.

Vi prioriterer sundhed højt

I Esbjerg Kommune prioriterer vi borgernes sundhed højt.

Vi tager fat på at forebygge, allerede inden sygdommene melder sig. Alle analyser peger på, at en tidlig og fokuseret indsats lønner sig, og at effekten bliver størst ved at tage fat allerede ved begyndelsen af livet. Derfor har vi blandt andet valgt at fokusere på gravide og småbørn.

Sundhedstilstanden er væsentligt forbedret gennem de seneste årtier. I Esbjerg Kommune er der dog stadig behov for en særlig indsats for at forbedre borgernes sundhed og livskvalitet, når det drejer sig om rygning, overvægt, lidelser i muskler og led, mental sundhed og alkohol. Det viser tal fra den nationale sundhedsprofil.