Pårørendepolitik

Pårørendepolitik

Pårørendepolitik

Pårørende er vigtige samarbejdspartnere, når det handler om at støtte og hjælpe den enkelte borger bedst muligt til det gode og sunde liv.

PårørendepolitikPårørende, familie og netværk spiller en vigtig rolle gennem hele livet og er en stor del af den enkeltes identitet. De pårørende har en værdifuld viden, der gør det muligt for os i fællesskab at støtte og hjælpe den enkelte borger på den mest hensigtsmæssige måde.

Pårørendepolitikken er den fælles ramme for samarbejdet mellem borgere, pårørende og kommunens medarbejdere. Formålet med den er at styrke det gode samarbejde baseret på gensidig anerkendelse, tillid og åbenhed.