Energi til det gode og sunde liv - et fælles ansvar

Energi til det gode og sunde liv - et fælles ansvar

Energi til det gode og sunde liv - et fælles ansvar

I Esbjerg Kommune lægger vi vægt på at skabe velfærd sammen.

Sådan vil vi skabe velfærd sammen

Vi løfter i flok

Velfærd handler om at løfte i flok. Når alle giver en hånd med, kan vi skabe helt nye muligheder for velfærd i vores samfund. Når vi tager medansvar og bidrager til det fællesskab, som vi er en del af, skaber vi sammen energien til det gode og sunde liv.

Vores mål er, at borgere, frivillige organisationer og virksomheder i endnu højere grad skal bidrage til at skabe rammerne for, at alle borgere kan leve et godt liv.

De fleste vil gerne være med

Flere undersøgelser viser, at borgerne i Esbjerg Kommune gerne vil være aktive medspillere:

  • 97 procent af de borgere, vi har spurgt, er enige i, at det er deres eget ansvar at leve et sundt liv
  • 63 procent af borgerne mener, at vi skal blive bedre til at tage socialt ansvar i lokalområdet
  • 25 procent af borgerne er aktive i en frivillig forening
  • Yderligere 17 procent kunne godt tænke sig at være det
  • 96 procent af de kommende seniorer mener, at muligheden for selv at tilrettelægge hverdagen har stor betydning for, at de kan leve et lykkeligt seniorliv