Politikker og handleplaner

Politikker og handleplaner

Politikker og handleplaner

Her kan du læse om Esbjerg Kommunes politikker, strategier og handleplaner på sundhedsområdet.

Esbjerg Kommune har blandt andet udearbejdet en sundhedspolitik, der fortæller om værdier og mål for borgerens sundhed. Som en del af sundhedspolitikken er der udarbejdet en kostpolitik og en alkoholpolitisk handleplan.

I handleplanerne kan du læse, hvordan vi vil sikre, at der arbejdes med konkrete indsatser for at nå målene i politikken.