Test i genoptræningen

Test i genoptræningen

Test i genoptræningen

Fysioterapeuterne i Esbjerg Kommunes genoptræning tester borgerne ved starten og igen ved afslutningen af genoptræningen. Det skal udvikle kvaliteten af genoptræningstilbuddet, så der gives målrettet genoptræning af høj kvalitet.

Dokumenterer fremgang for dig som borger

Genoptræningen bruger udvalgte test for hvert af de forskellige fagområder, der genoptrænes indenfor. Som borger kan du ved hjælp af testene se, om der er sket en fremgang i dit genoptræningsforløb.

Testresultaterne anvendes også i det daglige samarbejde mellem dig og terapeuten. De bruges både som motivationsfaktor og som baggrundsviden, når I sammen skal sætte mål for genoptræningen.

Testene er et tilbud til dig som borger. Vi håber, at du vil deltage i testene, da resultaterne fra testene er med til at udvikle kvaliteten af genoptræningstilbuddet.

Udvikler kvaliteten af genoptræningen

Ved at teste borgerne ved start og igen ved afslutning af genoptræningen opnås en systematisk viden om borgernes individuelle udbytte. Samtidigt opnås en mere overordnet viden om forskellige diagnosegruppers samlede udbytte af genoptræningen, f.eks. efter en diskusprolapsoperation eller en korsbåndoperation.

Denne viden skal bruges ved fremtidige kvalitetsudviklingsprojekter, så der hele tiden arbejdes med at sikre, at genoptræningen giver borgerne det størst mulige udbytte.