Sammen om fremtidens velfærdskompetencer

Sammen om fremtidens velfærdskompetencer

Sammen om fremtidens velfærdskompetencer

Fremtidens velfærdsmedarbejdere skaber det gode og sunde liv sammen med borgerne. Deltagere fra hele landet fik onsdag den 22. marts 2017 indblik i, hvordan man gennem ny, tværgående kompetenceudvikling klæder medarbejderne på til opgaven.

På konferencen Sammen om fremtidens velfærdskompetencer blev der sat fokus på, hvordan vi udvikler kompetencerne hos fremtidens velfærdsmedarbejdere på tværs af fag og sektorer.

Deltagerne fik blandt andet

  • Nye modeller for kompetenceudvikling af fremtidens velfærdsmedarbejdere inden for områderne demens, hjemmesygepleje og akut sygepleje
  • Viden om, hvordan man omsætter viden til handling, så det skaber værdi for borgerne
  • Inspiration til, hvordan man inddrager civilsamfundet, så vi i fællesskab kan understøtte det gode og sunde liv
  • Indblik i, hvordan samarbejde om fremtidens kompetenceudvikling på tværs af institutioner og arbejdspladser skaber overbevisende resultater
     

Arrangører

Konferencen er arrangeret af Esbjerg Kommune, Social- og Sundhedsskolen Esbjerg og UC SYD.

Invitation til konferencen Sammen om fremtidens velfærdskompetencer
Hent invitationen i PDF her.