Om sundhed

Om sundhed i Esbjerg Kommune

Om sundhed i Esbjerg Kommune

I Esbjerg Kommune prioriterer vi sundhed højt. Vi tror på, at energi til det gode og sunde liv er et fælles ansvar. 

Det gode og det sunde liv handler om evnen til at drage omsorg for sig selv, mestre eget liv og tage vare på egen sundhed. Men det handler også om, hvordan vi i fællesskab kan hjælpe og støtte hinanden.

Her finder du oplysninger om blandt andet:

  • Arrangementer om sundhed
  • Politikker og handleplaner på sundhedsområdet
  • Projekter på sundhedsområdet, som vi arbejder med
  • Inspiration til institutioner om, hvordan de kommer i gang med fysisk aktivitet
  • Sundhedstilbud for virksomheder
  • Den sundhedsaftale, der er indgået mellem Region Syddanmark og Esbjerg Kommune. Sundhedsaftalen beskriver samarbejdet og fordeler ansvar og opgaver på sundhedsområdet