Angst og depression

Angst og depression

Angst og depression

Lær at tackle angst og depression

Dette kursus er for dig, der selv vurderer, at du har symptomer og diagnoser på angst eller depression. Du har over en længere periode oplevet nedtrykthed, social isolation, nervøsitet, anspændthed, tristhed m.m.

Formålet med kurset er at give dig inspiration til, hvordan du kan leve et godt liv, selvom du har symptomer eller en diagnose på angst eller depression. Vi sætter fokus på at tackle de problemer og udfordringer, som følger med symptomerne, så det er dig – og ikke symptomerne - der styrer livet.

Blandt emnerne på kurset er:

 • Triggere og advarselssignaler
 • Bedre kommunikation
 • Forebyggelsesstrategier
 • Problemløsning
 • Håndtering af psykiske og fysiske smerter og træthed
   

Alle kursister skal til en forsamtale hos koordinatoren før kursusstart, så vi er sikre på, at kurset er det rigtige valg.  – Pårørende kan også deltage.

Kurset kører over syv mødegange af 2,5 timers varighed.

Om Lær at tackle-kurserne

 • For at deltage skal du være borger i Esbjerg Kommune og over 18 år
 • Du skal være motiveret for selv at gøre noget for at kunne få en bedre hverdag
 • Kurserne er ikke behandling, men supplementer til behandling
 • Alle er lige: Underviserne på kurserne er mennesker, som selv har smerter, kroniske sygdomme eller kender til at have angst og depression og de udfordringer, der følger med, når livet tager andre drejninger end forventet.
   

Det er gratis at deltage på kurset, men der vil blive opkrævet 100 kr., hvis du ønsker din egen kursusbog. Der vil dog være låneeksemplarer til alle.

OBS - Fra 2018 starter vi Lær at tackle angst og depression for unge mellem 15-25 år.