Rejse

Diabetes og rejse

Diabetes og rejse

Din diagnose behøver ikke begrænse dig i dit valg af ferieform, men planlæg din rejse, så du er forberedt på uforudsete hændelser.

Diabetesforeningens rejseråd

Er du i insulinbehandling, er det altid en god idé at måle dit blodsukker inden rejsen
 

Få tjek på sygesikringskort og forsikringer

Det gule sundhedskort 
Dit gule sundhedskort dækker ikke længere som rejsesygesikring uden for Danmark, Færøerne og Grønland. Hvis uheldet er ude på rejser i EU, Norge, Island, Liechtenstein (EØS) og Schweiz, er det nu kun det blå EU-sygesikringskort, der kan anvendes.

Det blå EU-sygesikringskort
Det blå EU-sygesikringskort gælder i EU/EØS-landene eller Schweiz i op til et år. Med det blå kort har du ret til den sygehjælp, der bliver medicinsk nødvendig under opholdet. Det gælder både akut sygdom og tilskadekomst, men også anden sygehjælp, som den behandlende læge/sundhedsperson vurderer, er nødvendig under opholdet, afhængigt af bl.a. hvor længe du skal opholde dig i landet, og hvilken behandling der er tale om. Det betyder også, at der ikke er noget krav om en medicinsk forhåndsvurdering, heller ikke for f.eks. kronikere og alvorligt syge eller for gravide.

Det blå kort giver dig ret til sygehjælp på de samme vilkår som offentligt sygesikrede borgere i det land, du opholder dig i. Du kan derfor komme til at betale en del af behandlingen selv, hvis det gælder for sygesikrede i det pågældende land.

Privat rejseforsikring
Diabetesforeningen anbefaler, at du også tegner en privat rejseforsikring, hvis du vil sikre dig mod egenbetaling ved behandling og sikre dig dækning af udgifter til hjemtransport i forbindelse med sygdom eller ulykke. En privat rejseforsikring tegnes individuelt og dækker typisk udgifter til erstatningsrejse, rejseafbrydelse og hjemkaldelse pga. alvorlig sygdom eller død inden for nærmeste familie.

Hvis du skal rejse uden for Europa, bør du i alle tilfælde tegne en sygeforsikring til rejsen, da det blå sygesikringskort ikke dækker. Husk at oplyse, at du har diabetes. 

Medbring lægeattest på engelsk

Medbring lægeattest på engelsk, så udenlandske læger kan tage højde for din sygdom, hvis du får behov for lægehjælp under dit ophold. Du kan bede din behandler om at udstede en lægeattest til dig.

Desuden er lægeattesten dokumentation i lufthavnen for, at du har diabetes, og at du har tilladelse til at medbringe medicin og evt. nåle. 

Husk medicin til hele ferien, og opbevar den sikkert

Vær opmærksom på, at store temperaturudsving kan ødelægge insulinets virkning. Derfor bør insulin ikke ligge i flyets kolde lastrum uden nogen form for termobeskyttelse eller i meget store varmepåvirkninger i din håndbagage.

Medicin er undtaget reglerne om, at man kun må have 100 ml flydende væske med og kun i gennemsigtige poser. Du må derfor gerne medbringe den i håndbagagen.

Personalet kan dog bede om dokumentation for, at det er medicin, du medbringer, og at medicinen er udstedt til dig. Medbring evt. din recept og originalemballagen fra producenten.

Din håndbagage bør bl.a. rumme: Insulin, nåle, tabletter, testudstyr til blodsukkermåling, testmateriale til måling af ketoner, og hvad du ellers behøver til din behandling. 

Oplys kabinepersonalet på flyet om din diabetes

Oplys kabinepersonalet på flyet om din diabetes, hvis der er behov for at tage særlige hensyn i forbindelse med servering af mad og lignende. 

Vær opmærksom på tidsforskelle, aktivitet og sol, hvis du er i insulinbehandling

Tidsforskellene kan påvirke dine normale spisetider og dit insulinindtag. Ændret aktivitetsniveau og overdreven solbadning kan også påvirke dit insulinbehov. For at regulere dit blodsukker bedst muligt råder vi dig derfor til at foretage hyppige blodsukkermålinger under din ferie.

Kilde: Diabetes.dk