Pårørendegrupper

Pårørendegrupper

Pårørendegrupper

Er du pårørende til en hjemmeboende person med en demenssygdom? Oplever du følelsesmæssige og praktiske udfordringer i hverdagen i rollen som pårørende til en dement?

Måske kan du nikke genkendende til, hvad disse pårørende fortæller:

Når din nærmeste rammes af demens from Esbjerg Kommune on Vimeo.

Så er pårørendegrupper et tilbud til dig.

Her kan du få

Undervisning
Undervisningen vil give dig indsigt i og viden om:

  • at være pårørende til en person med alvorlig sygdom
  • demenssygdomme
  • lovgivning, f.eks. selvbestemmelse, aftaler og fuldmagt
  • hvordan du bedst kan opretholde en god hverdag i samværet mellem dig og den demensramte
  • kommunens tilbud til demensramte og deres pårørende
  • de frivillige foreningers tilbud


Undervisningen er som udgangspunkt fastlagt, men kan tilpasses gruppen, hvis du eller andre deltagere har behov for undervisning i et andet emne.

Netværk
Du har mulighed for at udveksle erfaringer med de øvrige deltagere i gruppen.

Vi formidler også kontakt til frivillige foreninger i dit nærmiljø for at hjælpe dig til at opbygge et netværk, der kan støtte dig efterfølgende.

Deltag i Esbjerg, Bramming eller Ribe

Vi mødes en gang om ugen i seks uger i Esbjerg, Bramming eller Ribe.

Vi starter løbende nye grupper, når der er tilmeldte nok. I hver gruppe deltager maksimalt 10 personer.