Pårørende

Pårørende

Pårørende

Er du pårørende til en hjemmeboende person med en demenssygdom? Oplever du følelsesmæssige og praktiske udfordringer i hverdagen i rollen som pårørende til en dement?

Måske kan du nikke genkendende til, hvad disse pårørende fortæller:

Når din nærmeste rammes af demens from Esbjerg Kommune on Vimeo.

Så har vi forskellige tilbud til dig.

Undervisning for pårørende om demens
Undervisningen vil give dig indsigt i og viden om:

  • at være pårørende til en person med alvorlig sygdom
  • demenssygdomme
  • lovgivning, f.eks. selvbestemmelse, aftaler og fuldmagt
  • hvordan du bedst kan opretholde en god hverdag i samværet mellem dig og den demensramte
  • kommunens tilbud til demensramte og deres pårørende
  • de frivillige foreningers tilbud

Undervisningen foregår 5 x 2 timer. Der oprettes hold løbende.

Undervisningen er som udgangspunkt fastlagt, men kan tilpasses gruppen, hvis du eller andre deltagere har behov for undervisning i et andet emne.

Undervisning for par
Formålet med parundervisning er, at I sammen får viden om og indsigt i demenssygdomme og de udfordringer, som sygdommen kan medføre.

Parundervisningen giver mulighed for, at I kan indgå i et fællesskab med andre. Gennem ny viden og samspil i gruppen kan I få hjælp til at mestre de nye livsvilkår, styrke selvtilliden og modvirke isolation. Undervisningen foregår 5 x 2,5 timer. Der oprettes løbende hold, og på hvert hold deltager 8 par.

Pårørendegrupper
Som pårørende til et menneske med demens er det naturligt, at du oplever følelsesmæssige og praktiske udfordringer i hverdagen. I en pårørendegruppe har du mulighed for at være sammen med andre i samme situation. Her kan du dele oplevelser og udfordringer, og du vil få inspiration til, hvordan du bedst tackler hverdagen. Det kan være med til at give et rum til at overveje den nye livssituation og give ro og balance i den livsforandring, som demenssygdommen ofte medfører.

Grupperne har maksimalt 10 deltagere. De ledes af en demenskonsulent og afholdes en gang i måneden. Der oprettes hold løbende. Kan foregå i Esbjerg, Ribe eller Bramming.

Pårørendegruppe for unge mellem ca. 18-40 år
Har en af dine forældre en demenssygdom, kan det være vigtigt at tale med andre i samme situation som dig selv og dele erfaringer. I gruppen mødes du med andre unge, som har en forælder med en demenssygdom. Her kan du dele tanker og erfaringer om de forandringer, der opstår hos dig selv og i forholdet mellem dig og dine forældre og i familien som helhed. Du vil få input til, hvordan du kan tackle livet som ung til en forælder med en demenssygdom.

Gruppen ledes af en demenskonsulent og afholdes en gang i måneden.

Netværksgrupper i forbindelse med demenstræning
Mens træningen foregår, stilles et lokale til rådighed for pårørende. Her kan du møde andre i samme situation og dele erfaringer fra hverdagen over en kop kaffe.