Fakta om demens

Fakta om demens

Fakta om demens

Demens er betegnelsen på den tilstand, man kommer i, når de mentale færdigheder bliver svækket af sygdom.

Hvert år rammes 15.000 danskere af demens.

Demens skyldes sygdom - ikke alderdom

Risikoen for demens stiger med alderen, men det er en myte, at demens er en naturlig følge af at blive ældre. Den hyppigste årsag til demens er Alzheimers sygdom.

Demenssygdomme er som hovedregel ikke arvelige.

Symptomer

De fleste personer med demens bliver glemsomme og får hukommelsesbesvær, men også andre mentale færdigheder rammes. Det kan være:

 • initiativ og handlekraft
 • evnen til at finde ord og benævne ting
 • evnen til at finde vej
 • regnefærdighed
 • overblik og problemløsning
 • evnen til at huske personnavne
   

Behandling

Mulighederne for behandling afhænger af, hvilken sygdom der er årsag til demensen.

Nøjagtig og tidlig diagnose er vigtig

Kun få af de sygdomme, der giver symptomer på demens, kan helbredes. Men flere af sygdommene kan behandles i større eller mindre grad. Derfor er det vigtigt at få afklaret, præcist hvilken sygdom der har udløst demensen, og få lagt en plan for behandlingen.

Hvad kan du selv gøre?

En sund livsstil er ingen garanti. Men du kan måske nedsætte din risiko for demens ved at:

 • være fysisk aktiv flere gange om ugen
 • lade være med at ryge
 • spise varieret, grønt og ikke for meget
 • drikke alkohol med måde
 • søge udredning og behandling ved tegn på depression
 • forebygge forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, fedme og sukkersyge
 • holde hjernen i gang
 • være selskabelig


Kilde: Nationalt Videnscenter for Demens