Ledelse

Irene Rossavik

Irene Rossavik

Chef for Sundhedscentrene

Tlf. 27 74 11 57
irr@esbjergkommune.dk

Tlf. 76 16 69 69

dinsundhed@esbjergkommune.dk

Birgit Klockmann Jørgensen

Birgit Klockmann Jørgensen

Leder af Borgerrettet Forebyggelse
Tlf. 24 59 59 33
jorg@esbjergkommune.dk

Tlf. 76 16 69 69

dinsundhed@esbjergkommune.dk

Britt Saarup Kronbøge

Britt Saarup Kronbøge

Leder af Telemedicinsk Center

Tlf. 20 54 14 71
brkro@esbjergkommune.dk

Tlf. 76 16 69 69

dinsundhed@esbjergkommune.dk

Charlotte Kaarsberg

Charlotte Kaarsberg

Daglig leder af Mosaikken

Tlf. 27 74 14 68
cka@esbjergkommune.dk

Tlf. 76 16 69 69

dinsundhed@esbjergkommune.dk

Hanne Josefsen

Hanne Josefsen

Leder af Patientrettet Forebyggelse
Tlf. 20 47 31 64
haniv@esbjergkommune.dk

Tlf. 76 16 69 69

dinsundhed@esbjergkommune.dk

Karin Juul Viuff

Karin Juul Viuff

Leder af Videnscenter for demens
Tlf. 40 33 49 88
kaviu@esbjergkommune.dk

Tlf. 76 16 69 69

dinsundhed@esbjergkommune.dk

Vicki Kim Andersen

Vicki Kim Andersen

Souschef for Sundhedscentrene

Tlf. 23 64 02 12
via1@esbjergkommune.dk

Tlf. 76 16 69 69

dinsundhed@esbjergkommune.dk