Bramming fysioterapi

Bramming Fysioterapi

En moderne klinik med gode behandlingsfaciliteter.

Du vil blive mødt af et velforberedt og imødekommende team af 8 autoriserede fysioterapeuter og 1 sekretær. De to ejere Jørgen Bargisen og Ove Thomsen overtog klinikken i 2002. I 2006 flyttede klinikken ned i de nuværende lokaliteter ved Bramming Kultur- og Fritidscenter.

Klinikkens høje faglige niveau fastholdes ved, at vi fysioterapeuter løbende deltager i kurser, således at vi altid er på forkant med den sidste nye viden indenfor vores fag. Vi vægter udvikling og videreuddannelse højt.

Vi behandler patienter med funktionstab, smerter, overbelastningsskader og yder alle former for genoptræning.

Behandling og genoptræning tager udgangspunkt i en grundig undersøgelse, hvor diagnose og årsagssammenhænge bliver klarlagt.

Samarbejde med henvisende læge, eventuel med inddragelse af behandler fra anden faggruppe, samt forebyggende rådgivning er vigtige elementer i behandlingsforløbet.

Bramming Fysioterapi behandler også uden henvisning.

Læs mere på https://brammingfys.dk