Fysioterapiklinikker

Vederlagsfri Fysioterapi

Har du et svært fysisk handicap, eller har du en funktionsnedsættelse som følge af fremadskridende sygdom, så har du mulighed for gratis (vederlagsfri) behandling hos en fysioterapeut.

Sådan søger du: 

Du skal kontakte egen læge og derefter kan lægen henvise dig.

Du har mulighed for gratis behandling hos en fysioterapeut, hvis:

  • du har et svært fysisk handicap
  • du har en funktionsnedsættelse som følge af fremadskridende sygdom
  • din sygdom eller dit handicap er nævnt på sundhedsstyrelsens hjemmeside her.

Hvis du kan klare dig selv indendørs i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til den daglige personlige livsførelse, har du ikke et svært fysisk handicap.

Hvad kan du få?

Ved svært fysisk handicap: Vederlagsfri fysioterapi kan foregå både som holdtræning og som individuel behandling. Træningen kan foregå i træningslokale, varmtvandsbassin eller som ridefysioterapi i en ridehal.

Ved funktionsnedsættelse som følge af fremadskridende sygdom: Vederlagsfri fysioterapi foregår som holdtræning i træningslokale eller varmtvandsbassin og undtagelsesvist som individuel behandling.