Over 50 år: Når du bliver skilt eller flytter fra din samlever

Et tilbud til dig over 50 år, som er blevet skilt eller flyttet fra din samlever

Et tilbud til dig over 50 år, som er blevet skilt eller flyttet fra din samlever

Få inspiration til at komme videre i livet, når du er blevet skilt eller flyttet fra din samlever.

Deltag i kursus

Er du blevet skilt, eller er du flyttet fra din samlever? Så har du mulighed for at
deltage i et gratis kursus. Her kan du få inspiration til og viden om, hvordan du kan
håndtere de forandringer, der sker i dit liv, når du bliver skilt eller flytter fra en
samlever.
På kurset møder du andre, der står i samme situation. Vi kommer ind på de emner,
som typisk opstår, når du bliver skilt eller flytter fra en samlever.
Du vil få nye værktøjer og inspiration fra andre, som er i samme situation som dig.
Samtidig vil du have mulighed for at danne nye netværk.
Alle deltagere og kursuslederen har tavshedspligt.

Hvor og hvornår

Kurset består af seks mødegange.
Vi mødes én gang i ugen hver tirsdag kl. 16.00 - 17.30. Første mødedato er tirsdag den 22. oktober 2019.
Der er typisk 6 - 8 deltagere på kurset.
Kurset foregår på Skovbo-Centret, Ved Skoven 41, 6700 Esbjerg.

Der er infomøde omkring kurset onsdag den 2. oktober kl. 16.00 - 17.00 på Sundhedcenter Højvang, mødelokale 5, Spangsbjerg Kirkevej 51, 6700 Esbjerg.

Kursusprogram

Kursus-gang Tema Indhold
1. Velkommen Vi bliver præsenteret for hinanden og får et overblik over,
hvad kurset indeholder. Der vil være forskellige øvelser,
som skaber en åben dialog.
 
2. Forandringer i livet, og hvordan du kan håndtere dem Vi får besøg af en person, der selv er blevet skilt eller er
flyttet fra sin samlever.
Derudover taler vi om følelser, hvordan vi kan håndtere
dem, og hvad der rører sig i os, når der sker forandringer i
livet. Der vil både være oplæg og forskellige øvelser.
 
3. Skilsmissens dilemmaer Vi arbejder via forskellige øvelser og oplæg med din og de
øvrige deltageres egen rolle, og hvad der giver mening for
dig i overgangen fra at være gift eller samlevende og til at
være enlig.
Derudover snakker vi om følelserne i forbindelse med en
skilsmisse og nye roller.
 
4. Hvad er sundhed for dig? Vi ser på sundhed i bred forstand, og hvilken betydning
kost, bevægelse og søvn har for din sundhed.
Vi laver forskellige øvelser, hvor du kan bidrage med dine
erfaringer.
 
5. Sociale relationer og den nye hverdag Vi arbejder med, hvad en ny og god hverdag kan indeholde,
og hvilken betydning sociale relationer har for
menneskers velvære.
Du og de øvrige deltagere vil også her have mulighed for
at tale om betydningen af at danne netværk, og om det
kunne have interesse for jer.
 
6. Forventninger til fremtiden Vi taler om dine og de øvrige deltageres forventninger og
håb for fremtiden.
Du vil også blive introduceret til forskellige andre tilbud i
kommunen, som kan være med til at fremme et aktivt liv.
Vi evaluerer kursusforløbet.
 

Transport til kurset

Du sørger selv for transport til og fra mødestedet. Er du senior, kan du købe rabatkort (seniorkort) til taxa og bus.

Sådan tilmelder du dig

Kontakt os, oplysningerne står i højre side.