Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg

Er du fyldt 80 år? Så har du hvert år mulighed for at få et forebyggende hjemmebesøg.

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg

Når du er fyldt 80 år, skal kommunen tilbyde dig mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg. Derudover får du tilbudt et besøg det år, hvor du fylder 75 år.

Er du i særlig risiko for at få nedsat social, fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du også få tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, allerede fra du er 65 år.

Formålet med et hjemmebesøg er, at du og en forebyggende medarbejder kan tale sammen om din livssituation og dit eventuelle behov for hjælp. Under samtalen kan I for eksempel komme ind på din:

  • hverdag
  • trivsel
  • socialt netværk
  • bolig
  • økonomi
  • sundhedstilstand
     

Esbjerg Kommune sender dig et skriftligt tilbud om et forebyggende hjemmebesøg. Du bestemmer selv, om du vil tage imod tilbuddet. Fravælger du besøget, kan du altid senere bede om et forebyggende hjemmebesøg.

Hvis du i forvejen får både praktisk hjælp og personlig pleje, eller hvis du bor i plejebolig, får du ikke tilbud om forebyggende hjemmebesøg.

Hvem besøger dig?

Den medarbejder, som besøger dig, har en social- eller sundhedsfaglig baggrund. Medarbejderen kan ikke bevilge ydelser, men kan henvise dig til det rette sted. Besøget varer cirka en time.

Tavshedspligt

Alle de oplysninger, der kommer frem under samtalen, er underlagt tavshedspligt.