Sammen om fremtidens velfærdskompetencer

Sammen om fremtidens velfærdskompetencer

Sammen om fremtidens velfærdskompetencer

Fremtidens velfærdsmedarbejdere skaber det gode og sunde liv sammen med borgerne. Vil du have indblik i, hvordan du gennem ny, tværgående kompetenceudvikling klæder medarbejderne på til opgaven?

Deltag i konferencen Sammen om fremtidens velfærdskompetencer:

Onsdag den 22. marts 2017 kl. 9.30 – 15.30

Her sætter vi fokus på, hvordan vi udvikler kompetencerne hos fremtidens velfærdsmedarbejdere på tværs af fag og sektorer.

Det får du ud af at deltage

  • Nye modeller for kompetenceudvikling af fremtidens velfærdsmedarbejdere inden for områderne demens, hjemmesygepleje og akut sygepleje
  • Viden om, hvordan du omsætter viden til handling, så det skaber værdi for borgerne
  • Inspiration til, hvordan du inddrager civilsamfundet, så vi i fællesskab kan understøtte det gode og sunde liv
  • Indblik i, hvordan samarbejde om fremtidens kompetenceudvikling på tværs af institutioner og arbejdspladser skaber overbevisende resultater
     

Arrangører

Konferencen er arrangeret af Esbjerg Kommune, Social- og Sundhedsskolen Esbjerg og UC SYD.

Vi glæder os til at se dig

Se invitationen her:

Invitation til konferencen Sammen om fremtidens velfærdskompetencer
Hent invitationen i PDF her.